ଆମ ବିଷୟରେ

ପ୍ରାୟ 2

ଆମେ କିଏ

ଅଳ୍ପ

ହେବି ଜୋୟାକମ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କୋ।ଆମର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା ଯାହାକି ପଶୁପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ସାଥୀ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିଥାଏ |

ଆମେ ବୁ understand ିପାରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ animal ଣସି ପ୍ରାଣୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଣ୍ଟନ୍ତି |ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା medicines ଷଧ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି |

ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |
ପଞ୍ଜିକୃତ ପୁଞ୍ଜି (ମିଲିୟନ୍ ୟୁଆନ୍)
ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟସ୍ |
ଅନନ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପେଟେଣ୍ଟସ୍ |

ଆମେ କଣ କରୁ

ଅଳ୍ପ

20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାର କରି, କ୍ରମାଗତ ନବସୃଜନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ understanding ିବା ସହିତ, ଜୋୟାକମ୍ ଫାର୍ମା ବିଶ୍ customers ସ୍ତରରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରେ |ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମାସେଟିକାଲ୍ ଫର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ା, ପଶୁପାଳନ, ସମାନ ଏବଂ ସାଥୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ନିରାପଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିତରଣ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ: ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଟାବଲେଟ୍ / ବୋଲସ୍, ପାଉଡର / ପ୍ରିମିକ୍ସ, ମ oral ଖିକ ସମାଧାନ, ସ୍ପ୍ରେ / ଡ୍ରପ୍, ଡିଜେନ୍ଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ, ହର୍ବାଲ medicine ଷଧ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ |

ପ୍ରାୟ 6
ପ୍ରାୟ 9
ପ୍ରାୟ 7

ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |

ଅଳ୍ପ

ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ବ technical ଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀର 3 ଟି ଜିଏମ୍ପି ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର ଅଛି |ଆମର କମ୍ପାନୀ ଚାଇନା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ହେବାଇ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ନାନଜିଙ୍ଗ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନେକ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି |ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 8 ଟି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଏବଂ 16 ଟି ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ ଏବଂ 5 ଟି ଅନନ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପେଟେଣ୍ଟ ରଖିଛୁ।

ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବିକାଶ ପାଇଁ 20,000 ବର୍ଗ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ମାନକ ମର୍ଡେନ୍ କାରଖାନା 2022 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି ନୂତନ କାରଖାନା ବୃହତ୍ତମ arm ଷଧ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଙ୍ଗଟାଇ ହେବାଇ ପ୍ରଦେଶର ନାନହେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ | ଚାଇନାରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି |ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜୟକୋମ୍ ଫାର୍ମା ହେବୀ ପ୍ରଦେଶର ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ହୋଇପାରିଛି |

ପ୍ରାୟ 10

ଆମର ମିଶନ୍ |

ଅଳ୍ପ

ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା |

ପ୍ରାୟ 11